top of page

Meet the team: Miss Krista (EN&CZ)

Dear friends,

As another warm week starts, we are bringing a new series of articles to you! We've prepared a few questions each of our primary team members answered so you can get to know us all a bit better. Today, we would like to introduce you our beloved Head of Primary- Miss Krista!


Drazí přátelé,

začátek dalšího teplého týdne je tady a my vám přinášíme novou sérii článků! Připravili jsme pár otázek, na které odpověděli všichni členové týmu naší základní školy, abyste nás všechny mohli poznat o trochu více. Dnes bychom vám rádi představili naši milovanou ředitelku ZŠ- Miss Kristu!

 


1. Where in the World are you from? | Z jakého koutu světa jste?

I was born and raised in the desert of Arizona, lived most of my early adult life on the coast of Central California and have lived in the Czech Republic for 13 years.


Narodila jsem se a vyrostla v arizonské poušti. Většinu svého života jsem žila na pobřeží střední Kalifornie a v České Republice žiji 13 let.


2. What position do you have in the TIS primary team? | Jakou pozici máte v TIS?

I am the Head of Primary as well as the main teacher in Upper Primary.


Jsem ředitelkou ZŠ a zároveň třídní učitelkou Upper Primary (5.-6. třída)

3. What do you enjoy the most about working at TIS primary school? | Co se Vám na práci v naší škole líbí nejvíce?

The kind and caring atmosphere, the emphasis on moral character and virtues and the goal of academic excellence. I really love my students and my colleagues.


Laskavá a pečlivá atmosféra, důraz na morální charakter a ctnosti a cíl akademické dokonalosti. Opravdu miluji své kolegy a naše žáky.