Meet the team: Miss Nikola (EN&CZ)

It is the last day of our school year today. We would like to thank to all the students, teachers and other school staff and last but not least to the parents for being part of the community. This year has been full of fun, friendships and unity which we are grateful for. Our "Meet the team" series will end today with introduction of our last primary staff member- Miss Nikola.


Dnešek je poslední den tohoto školního roku. Rádi bychom poděkovali všem našim žákům, učitelům a ostatním zaměstnacům školy, a v neposlední řadě vám, rodičům. Tento rok byl plný zábavy, přátelství a spojenosti, čehož si moc vážíme. Naše série "Meet the team" dnes ukončíme seznámením s posledním členem našeho učitelského týmu- Miss Nikolou.

1. Where in the World are you from? | Z jakého koutu světa jste?

I was born and raised in the Czech Republic.


Narodila jsem se a vyrostla v České Republice.


2. What position do you have in the TIS primary team? | Jakou pozici máte v TIS?

I am a teaching assistant, mostly helping in MP and UP.


Jsem asistentkou učitelů, nejčastěji pomáhám ve 3. – 6. Třídě.


3. What do you enjoy the most about working at TIS primary school? | Co se Vám na práci v naší škole líbí nejvíce?

Our community full of people from all over the World, our children and the work environment! Oh and I also love our school kitchen!


Naše komunita plná lidí z celého světa, naše děti v ZŠ a určitě naše pracovní prostředí. A taky mi moc chutná v naší školní kuchyni!


4. Can you share with us your favourite memory from this school year? | Můžete s námi sdílet svou oblíbenou vzpomínku z tohoto školního roku?

I will never forget the whole primary singing to me for my birthday.


Nikdy nezapomenu jak mi celá ZŠ zpívala k narozeninám.


5. How is our primary school different from other schools? | V čem se naše škola liší od ostatních?

Our school is great at nurturing and encouraging the virtues in all of us, not just the children. I can’t stress enough how important this is and wish all school around the World would get inspired and created the same environment for their students and staff.


Naše škola je skvělá ve výchově a povzbuzování ctností nejen v dětech, ale v nás všech. Tohle je podle mě nesmírně důležité a přeji si, aby se námi inspirovaly školy po celém světě a vytvořily stejné prostředí pro své žáky a zaměstnance.


6. What are you passionate about? |<