top of page

Meet the team: Miss Zeinep (EN&CZ)

What a beautiful Monday! We hope all of you have enjoyed our series of "Meet the team" articles as much as this gorgeous weather outside. Our third article is out! Meet Miss Zeinep, our Lower Primary teacher.


Jaké krásné pondělí! Doufáme, že si užíváte naše "Meet the team" články stejně tak jako toto nádherné počasí. Náš třetí článek je venku! Seznamte se s Miss Zeinep, naší učitelkou 1. a 2. třídy.

 

1. Where in the World are you from? | Z jakého koutu světa jste?

I am from Kazakhstan.


Jsem z Kazachstánu.


2. What position do you have in the TIS primary team? | Jakou pozici máte v TIS?

I am a Lower Primary teacher.


Učím 1. a 2. Třídu.


3. What do you enjoy the most about working at TIS primary school? | Co se Vám na práci v naší škole líbí nejvíce?

I like the supportive, friendly and family oriented environment of TIS.


Mám ráda to podporující, přátelské a rodinné prostředí.


4. Can you share with us your favourite memory from this school year? | Můžete s námi sdílet svou oblíbenou vzpomínku z tohoto školního roku?

When I had to announce that the school would be closed due to the coronavirus, my students were very upset about not being able to attend school any more and some of them had tears in their eyes. They ran to me and hugged me saying that they want to be in school. This shows me that they have a positive school experience and enjoy learning.

Když jsem musela dětem oznámit, že se škola zavírá kvůli koronaviru, moji student byli velmi smutní, že nebudou moci chodit do školy. Někteří z nich měli dokonce slzy v očích! Běhali ke mně, objímali mě a říkali, že chtějí zůstat ve škole. To m utvrdilo v tom, že jejich školní zkušenosti jsou jen pozitivní a že učení je baví.


5. How is our primary school different from other schools? | V čem se naše škola liší od ostatních?

We have small class sizes and plenty of individual support for children who do not speak English or find certain subjects challenging. All the students know each other and they feel safe and secure.

Máme malé třídy a dostatek individuální podpory pro děti, které nemluví anglicky, nebo považují určité předměty za náročné. Všichni student se navzájem znají a cítí se tu bezpečně.


6. What are you passionate about? | Co je Vaší vášní?

I am passionate about helping my students to develop their full potential and blossom in the classroom environment.

In my free time I am passionate about spinning wool to create yarn for knitting.


Mou vášní je pomáhat mým studentům rozvíjet jejich plný potenciál a rozkvétat v prostředí třídy. Ve svém volném ráda spřádám vlnu a tvořím přízi na pletení.

7. If you could be an animal, which one would you be? | Pokud byste mohl/a být zvířetem, které by to bylo?

I would be an eagle because I often dream about flying.


Byla bych orel, často sním o létání!


8. What do you enjoy about Czech Republic the most? | Co se Vám na ČR líbí nejvíce?

I like nature and the weather, warm summers and mild winters. Also I love visiting and exploring medieval Czech towns.

Mám ráda zdejší přírodua počasí, teplá léta a mírné zimy. Také ráda navštěvuji a objevuji středověká česká města.


9. What are some positive things you learned due to being quarantined? | Jaká pozitiva Vám karanténa přinesla?

I developed my skills in spinning wool and Estonian and Shetland lace knitting.


Zlepšuji se v předení vlny a naučila jsem se plést krajku a shetlandskou krajku.

10. Who or what inspires you? | Kdo nebo co Vás inspiruje?

My inspiration comes from Instagram. Every time I want to learn something, I find like-minded people who are already doing something that I am interested in and through networking I am able to learn from them new skills.

Moje inspirace je na Instagramu. Vždy, když se chci naučit něco nového, najdu mnoho stejne smýšlejících lidí, kteří již dělají něco, o co se zajímám, a díky networkingu se od nich mohu naučit novým věcem.Comments


bottom of page