top of page

GDPR

TOWNSHEND International School, o.p.s, processes personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (hereinafter referred to as “GDPR”) and the Law on the Processing of Personal Data in Educational Contexts with the consent of individual data subjects.

 

Individuals may apply their personal data rights by referring to the school for the purposes of:

 

– exercising the right of access to, correction or erasure of personal data

 

– the limitation or objection to its processing

 

– exercising the right to transfer the data

 

– exercising any other rights specified under GDPR

 

These rights are relevant to data processed by consent and also apply when revoking consent to the processing of personal data.

 

The Townshend International School guidelines for the protection of personal data can be viewed here.

 

The school can be contacted by:

 

E-mail: contact@townshend.cz

 

The appointed Data Protection Officer for the Townshend International School is Mr. Daniel Shivairo.

 

Post – Townshend International School, Hradcany 1070, 373 41 Hluboka nad Vltavou

 

———————————Czech Version—————————

 

TOWNSHEND International School, o.p.s., zpracovává osobní údaje podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství se souhlasem jednotlivých subjektů údajů.

 

Jednotlivci se mohou obracet na školu v rámci uplatnění svých práv týkajících se osobních údajů za účelem:

 

– uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz

 

– omezení zpracování nebo vznesení námitky proti zpracování

 

– uplatnění práva na přenositelnost údajů

 

– uplatnění dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Tato práva jsou relevantní v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Směrnici školy TOWNSHEND International School pro ochranu osobních údajů naleznete zde.

Na školu je možné se obracet:

 

emailem: contact@townshend.cz

 

poštou na adrese : Townshend International School, Hradčany 1070, 373 41 Hluboká nad Vltavou

 

Jmenovaným pověřencem pro Townshend International School je pan Daniel Shivairo.

bottom of page