top of page

Meet the team: Miss Carolyn (EN&CZ)

Last week, we released the first one of our "Meet the team" article series. It is time to introduce our Middle Primary teacher to you today- Miss Carolyn! Sit back and enjoy!

Minulý týden jsme zveřejnili první z naší "Meet the team" série článků. Dnes je na čase Vám představit naši třídní učitelku 3. a 4. třídy- Miss Carolyn! Posaďte se a užijte si to!

 


1. Where in the World are you from? | Z jakého koutu světa jste?

California, USA (but I grew up in Colorado).


Kalifornie, USA (ale vyrostla jsem v Coloradu).


2. What position do you have in the TIS primary team? | Jakou pozici máte v TIS?

Middle Primary Teacher.


Jsem třídní učitelka 3. a 4. třídy.

3. What do you enjoy the most about working at TIS primary school? | Co se Vám na práci v naší škole líbí nejvíce?

I love the close community and support from other teachers as well as parents.

Miluji jak blízcí si jsme v naší komunitě a také podporu od ostatních učitelů i rodičů.

4. Can you share with us your favourite memory from this school year? | Můžete s námi sdílet svou oblíbenou vzpomínku z tohoto školního roku?

My favourite memory from this year were the field trips to the Chocolate Museum, glass art and visiting the zoo.


Moje nejoblíbenější vzpomínky z tohoto roku jsou exkurze do muzea čokolády, sklářského umění a návštěva zoo.

5. How is our primary school different from other schools? | V čem se naše škola liší od ostatních?

The small classroom sizes make forming relationships with children easier and allows us to tailor their education better.


Malé velikosti tříd (početně) usnadňují formování vztahů s dětmi a umožňují nám lépe se přizpůsobit jejich potřebám ve vzdělávání.


6. What are you passionate about? | Co je Vaší vášní?

I love dancing, yoga and crocheting.

Miluji tanec, jógu a háčkování.


7. If you could be an animal, which one would you be? | Pokud byste mohl/a být zvířetem, které by to bylo?

A bear because they are fierce but cuddly at the same time.

Medvěd, protože jsou divocí a zároveň roztomilí.

8. What do you enjoy about Czech Republic the most? | Co se Vám na ČR líbí nejvíce?

I love the scenery. All the towns are picturesque like they are from a postcard.


Miluji tu krajinu. Všechna města jsou malebná. Jako z pohlednice.


9. What are some positive things you learned due to being quarantined? | Jaká pozitiva Vám karanténa přinesla?

I can keep myself busy learning the ukulele and trying to do a headstand.


Můžu se učit hrát na ukulele a pracovat na své stojce.


10. Who or what inspires you? | Kdo nebo co Vás inspiruje?

The Baha'i Writings inspire me. One gem is ''Education is the indispensable foundation of all human excellence.'


Inspirují mě Baha’i spisy. Jedním z klenotů je „Vzdělání je nezbytným základem veškeré lidské dokonalosti.“

Comments


bottom of page