top of page

Meet the team: Miss Marcela (EN&CZ)

Good morning Townshend community. Our primary team was waiting for this day for such a while! Today we will finally reunite with our friends, teachers and students and we are looking forward to it. The articles series "Meet the team" will continue as planned. Meet Miss Marcela- our Kindergarten teacher.


Dobré ráno, Townshend komunito. Tým ZŠ čekal na tento den takovou dobu a dnes se konečně znovu setkáme s našimi kamarády, učiteli a studenty a my se na to tak těšíme! Série článků "Meet the team" bude pokračovat, jak bylo plánováno. Seznamte se s Miss Marcelou- naši učitelkou školky.

 

I was born in a lovely city of České Budějovice where I still live. If I had to choose one country where I would like to live, I would always choose the Czech Republic without any hesitation. That is the place where I feel home.

I am honoured to work as a Kindergarten teacher at Townshend International School.

At work, I am inspired by everyday events that take place in the classroom.

I can react creatively, which I like most about my work.

We focus on both academic achievements and behaviour. Children are taught to respect their teachers and parents.

Cooperation with parents is an important part of the learning process.

My favourite memory from this school year – all the children created a name day card for me and parents took a picture of it. So they wished me online because of being quarantined.


Narodila jsem se v krásném městě České Budějovice, kde stále žiji. Kdybych si musela vybrat jednu zemi, kde bych chtěla žít, vždy bych si bez váhání vybrala Českou republiku. To je místo, kde se cítím jako doma. Je mi ctí pracovat jako učitelka mateřské školy v mezinárodní škole Townshend. Při práci mě inspirují každodenní události, které se odehrávají ve třídě. Dokážu kreativně reagovat, což se mi na mé práci nejvíce líbí. Zaměřujeme se na akademické úspěchy i chování. Děti se učí respektovat své učitele a rodiče. Spolupráce s rodiči je důležitou součástí procesu učení. Moje oblíbená vzpomínka z tohoto školního roku - všechny děti pro mě vytvořily přání k svátku a rodiče ho vyfotili. Přály mi online kvůli karanténě.

Comments


bottom of page