top of page

Meet the team: Miss Markéta (EN&CZ)

Our second week back to school is on and we are happy to let our community know that everyone is safe, healthy and happy to be back with their friends. As we are enjoying the last few weeks of this school year, we would like to introduce our Arts and Czech language teacher- Miss Markéta.


Náš druhý týden zpátky ve školy je v plném proudu a my vám s radostí neseme noviny, že jsme všichni zdraví, v bezpečí a moc rádi, že jsme znovu se svými přáteli a kamarády. Během toho, co my si užíváme našich posledních pár týdnů tohoto školního roku bychom vám rádi představili naši učitelku výtvarné výchovy a Českého jazyka- Miss Markétu.

 

1. Where in the World are you from? | Z jakého koutu světa jste?

Czech Republic


ČR


2. What position do you have in the TIS primary team? | Jakou pozici máte v TIS?

Arts and Czech language teacher


Učitelka Výtvarné Výchovy a Českého Jazyka.


3. What do you enjoy the most about working at TIS primary school? | Co se Vám na práci v naší škole líbí nejvíce?

Close relationships with children.


Blízké vztahy s dětmi.


4. Can you share with us your favourite memory from this school year? | Můžete s námi sdílet svou oblíbenou vzpomínku z tohoto školního roku?

My favorite memory is a field trip for MP and UP to glass works from where we came an hour late, because children wanted to try working with glass. Even though we were late, parents were awaiting us with smiles.


Když jsme se zdrželi více jak hodinu ve sklářské huti, kde si chtěly všechny děti Middle a Upper Primary vyzkoušet práci se sklem, a oproti očekávání nás čekající rodiče přivítali s úsměvy: Hlavně, že se vám líbilo.

5. How is our primary school different from other schools? | V čem se naše škola liší od ostatních?

Beautiful surroundings, the possibility to go with children work outdoors, good and healthy lunches.


Krásné prostředí, možnost jít s dětmi pracovat ven, dobré a zdravé obědy.


6. What are you passionate about? | Co je Vaší vášní?

For the first time in my life I can take a nice walk to work and learn English actively.


Že můžu poprvé v životě jít do práce pěšky příjemnou procházkou a aktivně se učit angličtinu.


7. If you could be an animal, which one would you be? | Pokud byste mohl/a být zvířetem, které by to bylo?

A domestic cat, somewhere in a village.


Kočka domácí někde na vsi.


8. What do you enjoy about Czech Republic the most? | Co se Vám na ČR líbí nejvíce?

Safety.


Bezpečnost.


9. What are some positive things you learned due to being quarantined? | Jaká pozitiva vám karanténa přinesla?

I miss my work with children in school. I do not enjoy it over the internet too much.


Chybí mi moje práce s dětmi ve škole, přes internet mě to tolik nebaví


10. Who or what inspires you? | Kdo nebo co vás inspiruje?

My own children.


Moje vlastní děti.

Comments


bottom of page