top of page

Meet the Team: Mr. Alex (EN&CZ)

The school year of 2019/20 is coming to its end! Our students finished all of their exams and we are now getting ready for our very last week together. We have field trips, parties and other fun activities planned for our last week of school. Speaking of activities, we would like to introduce you to our PE and After School Club teacher- Mr. Alex


Školní rok 2019/20 se blíží ke konci! Naši studenti dokončili všechny své zkoušky a nyní se připravujeme na náš poslední společný týden. Pro náš poslední týden ve škole máme naplánované výlety, párty a další zábavné aktivity. Když už mluvíme o aktivitách, rádi bychom vám představili našeho učitele TV a družiny - Mr. Alexe.

 

1. Where in the World are you from? | Z jakého koutu světa jste?

I'm from Alentejo, Portugal.


Pocházím z Alenteja, Portugalsko.


2. What position do you have in the TIS primary team? | Jakou pozici máte v TIS?

I am an assistent of the PE teacher, also assistant in some other classes and in charge of After School Club.


Asistuji učitelce TV, dale v některých jiných třídách a také mám na starosti After school club (družina).


3. What do you enjoy the most about working at TIS primary school? | Co se Vám na práci v naší škole líbí nejvíce?

Mainly I enjoy the friendly environment in the school and I also enjoy the fact that I get to know better different cultures.


Nejvíce si užívám přátelského prostředí a také toho, že mohu poznat jiné kultury lépe.


4. Can you share with us your favourite memory from this school year? | Můžete s námi sdílet svou oblíbenou vzpomínku z tohoto školního roku?

I'm quite new to TIS, so unfortunately I have not experienced as many moments. However, I can say that I really enjoyed the Arts festival. Our students are so talented!


Jsem v TIS poměrně nový, takže jsem ještě nezažil tolik okamžiků, co ostatní. Můžu ale říci, že Arts Festival se mi opravdu moc líbil. Naši studenti jsou tak talentovaní!


5. How is our primary school different from other schools? | V čem se naše škola liší od ostatních?

Honestly, I don’t know too much about other schools, but one thing I realized is the fact that because our school has smaller amount of students, we (teachers) have an opportunity to be closer with them and get to know each child better.


Upřímně řečeno, o jiných školách toho moc nevím. Je ale jedna věc, kterou vidím, a to, že díky tomu, že máme menší počet studentů, máme my (učitelé) možnost se s nimi blíže seznámit a opravdu lépe poznat každého žáka.


6. What are you passionate about? | Co je Vaší vášní?

I am passionate about sports, healthy lifestyle, nature and ocean.


Miluji sport, zdravý životní styl, přírodu a oceán.


7. If you could be an animal, which one would you be? | Pokud byste mohl/a být zvířetem, které by to bylo?

If I could be an animal I would like to be a cormorant, because I would be close to the ocean at all times, I would be able to fly, walk on the ground or swim and dive.


Kdybych mohl být zvířetem, chtěl bych být kormoránem. Byl bych vždy nablízku oceánu, mohl bych létat, chodit po zemi nebo plavat a potápět se.


8. What do you enjoy about Czech Republic the most? | Co se Vám na ČR líbí nejvíce?

I really enjoy the wild nature here, Czech traditions and costumes.


Určitě příroda, české tradice a kostýmy.


9. What are some positive things you learned due to being quarantined? | Jaká pozitiva vám karanténa přinesla?

This quarantine made me believe that it's still possible to save our world! Unfortunately we needed to experience this world pandemic to slow down and stop destroying our planet for few weeks to realise that we can change our planet for good if we stop with all those environment aggressions.


Karanténa mě přiměla věřit, že máme stále možnost náš svět zachránit. Je to škoda, ale potřebovali jsme tuto pandemii zažít, abychom zpomalili a dali naší planetě alespoň na pár týdnů oddech. Pokud přestaneme s agresí k našemu prostředí, můžeme naši planetu změnit a uzdravit jednou pro vždy.


10. Who or what inspires you? | Kdo nebo co vás inspiruje?

I believe that inspiration comes hand in hand with passion! If you will do something with passion, you will be inspired to do it better! In my case, I am inspired by all the things I love to do.


Věřím, že inspirace přichází ruku v ruce s vášní! Pokud děláte něco s vášní, budete se inspirovat a motivovat k tomu, být v tom lepší. V mém případě jsou mi inspirací všechny aktivity, které miluji.

Comments


bottom of page